You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
KHUNG TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ MỚI NHẤT 2020

 · Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm) Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4.

Cách khấu trừ khấu hao trong tờ khai thuế

 · Thời gian khấu hao đối với máy vi tính, thiết bị văn phòng, xe nhẹ và thiết bị xây dựng là năm năm. Thời gian khấu hao đối với đồ nội thất văn phòng và các tài sản linh tinh là bảy năm. Thời gian khấu hao đối với bất động sản nhà ở là 27,5 năm.

Khấu hao thiết bị là gì? Những cách tính giảm khấu hao máy móc thiết bị …

Khấu hao là một phương pháp kế toán phân bổ nguyên giá của tài sản hữu hình hoặc thời gian sử dụng dự kiến của nó. Khấu hao cho biết giá trị của tài sản đã được sử dụng hết bao nhiêu. Việc khấu hao máy móc thiết bị có thể giúp công ty kiếm được thu nhập từ tài sản, đồng thời gánh chịu một ...

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định

 · CKTC chia sẻ về thời gian trích khấu hao tài sản cố định (thời gian khấu hao TSCĐ) áp dụng tại Thông tư 45/2013/TT-BTC. ... Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. 7 10 21. Máy móc thiết bị xây dựng 8 15 22. Cần cẩu 10 20

tỷ lệ khấu hao cho thiết bị khai thác

Khấu hao tài sản là gì? và cách thanh lý tài sản cố định 2021-10-26 · Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm) Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy móc động lực 8 15 2. Máy phát điện, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3.

Khung trích khấu hao tài sản cố định

 · Danh mục các nhóm tài sản cố định Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm) Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A - Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí.

khai thác máy nghiền thời gian khấu hao

Quy định thời gian khấu hao các loại tài sản cố định » Kế … Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm) Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A – Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. 7 20 3.

thời gian khấu hao máy nghiền khai thác mỏ

Quy định thời gian khấu hao các loại tài sản cố định Khi công ty mua bất kỳ một tài sản cố định nào về thì kế toán phải dựa vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính để xác định thời gian trích khấu hao ...

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

 · Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm) Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A. Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 15 2. Máy phát điện, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí 7 20 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15 4. Máy móc