You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GB/T 18046-2008: PDF in English.

2022-6-12 · As compared with GB/T 18046-2000, the main changes of this standard are as. follows. - ADD the Clause of "Components and materials" (Clause 4 of this version); - MODIFY the slag powder surface area requirements from "the specific. surface area of S75, S95, S105 slag is not less than 350 m2/kg" into "S75.

 · GB/T18046-2008 Ground granulated blast furnace slag used for cement and concrete GB/T 18046-2000 ...

Vị thuốc LONG XỈ | Đông y luận trị

2018-9-2 · Liều lượng: 1,5 đồng cân đến 5 đồng cân. Bài thuốc ví dụ: Bài Long xỉ hoàn (Chứng trị chắn thằng phương) chữa đàn bà huyết khí bốc lên, tâm thần hoảng hốt sợ hãi, nằm ngủ không yên. Long xỉ, Phục thần, Chu xa, Nhân sâm, Đương, quy, Thiên ma, Tần lang, Phòng phong ...

GB/T 176-2017《》

2020-9-22 · GB/T 176-2017《》. : ICS 91. 100. 10 Q 11 - 、 GB/T 176 — 2017 GB / T 17 6 2008Methods for chemical analysis of cement (ISO 29581-1: 2009, Cement — Test methods — Pa rt 1 : Analys is by wet ch emistry, NE Q) 2017-12-29 ...

GB/T 7588.2-2020 2:、. 2022-07-01. GB/T 7588.1-2020 1:. 2022-07-01. GB/T 7991.1-2021 1:. 2022-07 …

GB/T 18046-2008

2008-1-21 · : GB/T 18046-2008. : 91.100.10. : 2008-01-21. : Q11. : 2008-07-01. : . : GB/T 18046-2000GB/T 18046-2017. : . : …

|GB/T 18046-2017

2017-12-29 · :GB/T 18046-2017. : 、. :Ground granulated blast furnace slag used for cement,mortar and concrete. : . . . (CCS). Q11. …