You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hoi-Dap

2022-6-8 · Trên cơ sở này, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 về ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách …

Chi phí thu gom, xử lý rác

2022-6-13 · Khi áp dụng hệ thống thu gom bằng túi, người dân sẽ có ý thức hơn, xả ra ít rác hơn và từ đó chi phí thu gom và xử lý cũng giảm. Ông dẫn ví dụ tại thành phố Machida, Tokyo, tác động của phương pháp này khiến khối lượng rác thu gom giảm rõ rệt, từ 1.044g/người/ngày xuống 950g/người/ngày.

Quyết định 645/QĐ-UBND 2017 định mức chi phí đơn giá …

2002-12-16 · tác xử lý rác tại thành phố Lào Cai. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; đồng thời tiếp tục theo dõi hoạt động của nhà máy, nếu có biến động về định mức chi phí, đơn giá trong quá trình hoạt động thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh định mức chi phí, đơn giá tại

Giá xử lý rác mỗi nơi một kiểu

2019-10-22 · Tùy theo công suất, công nghệ xử lý và giai đoạn triển khai mà có mức giá tương ứng.Mức giá xử lý rác thấp nhất là 320.000 đồng/tấn rác thải sinh hoạt, mức cao nhất là 500.000 đồng/tấn rác thải sinh hoạt. Còn tại tỉnh Thái Bình, đơn giá xử lý rác lại chia theo 3 công ...