You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Quy định về hàng tạm nhập, tái xuất

Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hoá có quy định cấp phép, thương nhân phải có giấy phép của Bộ Công Thương. Đối với các loại hàng hoá khác, thương nhân chỉ cần làm thủ tục tạm nhập tái xuất tại Chi ...

Các nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

2022-3-9 · Như vậy, kể từ ngày 01/01/2018 mới có hướng dẫn chính thức trong VBQPPL để áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội. 2. Nguyên tắc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao ...

Quy định về ngày nghỉ hàng tuần theo pháp luật hiện hành

2021-9-2 · Quy định về ngày nghỉ hàng tuần theo pháp luật hiện hành. Theo các Công ước của quốc tế, ILO đã quy định ngày nghỉ hàng tuần trong các Công ước số 14 năm 1921 về nghỉ hàng tuần trong lĩnh vực công nghiệp và Công ước số 106 năm 1957 về nghỉ hàng tuần trong lĩnh vực ...

Bàn về các quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền ...

2021-7-19 · Thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan nhà nước đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước đối với chính quyền địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị; do đây là lĩnh vực có nhiều tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, đặc biệt là ...

Ví dụ về quy phạm pháp luật

2021-12-17 · Quý vị tham khảo một số ví dụ về quy phạm pháp luật như sau: – Các quy phạm pháp luật hành chính trong Hiến pháp năm 2013 hay trong Luật Thanh tra năm 2010 … những quy phạm này chỉ hết hiệu lực hiện hành khi bị bãi bỏ, …

Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức

2. Quy định pháp luật về cổ tức và trả cổ tức. 1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. 2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực ...

Quyết định 2163/QĐ-BCT 2021 phân công nhiệm vụ tạm …

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TẠM THỜI TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định s ố 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ch í nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm ...

Quy định về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trường hợp điều lệ công ty không quy định Chủ tịch HĐQT là đại diện theo pháp luật thì Giám đốc công ty là đại diện theo pháp luật của công ty. Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời là Giám đốc công ty trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHẠT CỌC

Pháp luật quy định khi các bên ký kết hợp đồng đặt cọc nhưng không thỏa thuận mức phạt cọc thì khi tranh chấp cách tính mức phạt cọc sẽ như sau: 1. Trong trường hợp đặt cọc chỉ để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng hoặc chỉ để bảo đảm cho việc thực ...

Quy định của pháp luật về đại lý thương mại

2022-6-16 · Cụ thể, Điều 167 Luật thương mại 2005; quy định về bên giao đại lý và bên nhận đại lý như sau: + Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hóa cho đại lý bán; hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua; hoặc là thương nhân ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng ...

Bình luận các quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp

2022-5-17 · Nội dung 1 Các vấn đề liên quan đến giải thể doanh nghiệp 1.1 Khái niệm giải thể doanh nghiệp 1.2 Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp 1.3 Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp 2 Bình luận các quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp 2.1 Thực trạng giải thể doanh nghiệp hiện nay

Một số quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động ...

2021-8-31 · Thời gian qua, hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp; nhất là tại các địa bàn giáp ranh giữa các xã trong huyện, giữa các huyện trong tỉnh và các địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận; tập trung vào các loại khoáng sản ...

Quy định về kỷ luật lao động theo pháp luật mới nhất

2022-5-2 · Quy định về kỷ luật lao động theo pháp luật mới nhất. Tác giả: Trần Ngọc Thước. Tham vấn bởi: Lê Minh Trường. Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội ...

Quy định pháp luật về quản lý chất thải nguy hại

2016-9-28 · 17. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật có quy định. (Điều 114 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Thế nào là đình công hợp pháp theo quy định pháp luật

2021-10-18 · Theo đó, nếu không vi phạm vào các trường hợp quy định tại Điều 199 Bộ luật Lao động, người có năng lực chủ thể thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật thì việc đình công có thể được coi là đình công hợp pháp. Theo đó, trình tự đình công ...

Quy định pháp luật về Tạm giữ

4. Thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng một ngày tạm giam. Quy định pháp luật về Tạm giữ, Tạm giam Tạm giam 1. Tạm giam có thể được áp dụng đối với bị can, bị cáo trong những trường hợp sau đây:

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

2016-9-28 · 17. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật có quy định. (Điều 114 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Quy định về mật độ xây dựng theo pháp luật hiện hành thế …

2021-9-18 · Phân loại mật độ xây dựng theo quy định mới nhất Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BXD, mật độ xây dựng gồm mật độ xây dựng thuần và mật độ xây dựng gộp. 1. Mật độ xây dựng thuần: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc ...

Quy định về công ty cổ phần trong Luật Doanh nghiệp 2020 ...

2022-3-24 · Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. Điều 111. Công ty cổ phần. 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng ...

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về …

2022-6-19 · Bình luận, đánh giá các quy định về lao động giúp việc gia đình trong Bộ luật Lao động sửa đổ bổ sung năm 2019. Báo cáo mới của Tổ chức lao động thế giới (ILO) ngày 15/6/2021 về người lao động giúp việc gia đình đã đưa ra dữ liệu cho thấy hiện nay trên thế giới có 75,6 triệu lao động giúp việc gia ...

Quy định pháp luật về công ty cổ phần – Fujilaw

Trường hợp điều lệ công ty không quy định Chủ tịch HĐQT là đại diện theo pháp luật thì Giám đốc công ty là đại diện theo pháp luật của công ty. Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời là Giám đốc công ty trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác.