You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong ...

Ngày 03/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó, có 07 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tài ...

Các doanh nghiệp Nhà nước đang chi phối lĩnh vực nào ...

2022-3-26 · Năng lượng, viễn thông, hạ tầng hàng không, dịch vụ thanh toán… là những lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế, đang có nhóm doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò chi phối. Ghi nhận trong báo cáo về vị trí vai trò, kết quả của hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp ...

Tìm kiếm

Tìm theo lĩnh vực Lao động - Tiền lương Quyền dân sự Vi phạm hành chính Tiền tệ - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Thương mại ... Hồ sơ đề nghị phê duyệt giá phát điện các nhà máy điện để xây dựng khung giá phát điện bao gồm những gì? Xin chào Ban biên ...

Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy …

2022-6-13 · (Vinhlong.gov.vn) – Ngày 10/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định 1060/QĐ-UBND 2022 phê duyệt thủ tục hành ...

 · QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục 27 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và ...

Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 02 quy …

Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 837/QD-UBND,Quyết định 837 2022,Tỉnh Thái thủ ...

Quyết định 726/QĐ-TTg 2022 Chiến lược phát triển ngành ...

2022-6-17 · Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, với các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Quan điểm phát triển. a) Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến ...

Quy trình phê duyệt thiết kế cấp phối vữa trát-vữa xây

2013-9-5 · Chào các bạn! Mình có thắc mắc về quy trình phê duyệt thiết kế cấp phối vữa xây, vữa trát. Bên mình đã trình TKCP vữa xây và vữa trát (do 1 phòng LAS thiết kế) cho bên TVGS của dự án. Sau đó, mình mời họ đi trộn thử và lấy mẫu tại phòng LAS. Tuy nhiên, TVGS yêu cầu bên mình phải tiến hành...

Quyết định 1038/QĐ-UBND Kế hoạch về đơn giản hóa thủ …

Quyết định 1038/QĐ-UBND Kế hoạch về đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành 1038/QD-UBND,Quyết định 1038 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính, Quyet dinh 1038/QD-UBND Ke hoach ve don gian hoa thu tuc hanh chinh nam 2015 do Uy ban nhan dan tinh Thanh Hoa ban hanh 1038/QD-UBND,Quyet dinh 1038 …

Quyết định 652/QĐ-UBND 2022 quy trình thủ tục hành …

Phê duyệt kèm theo Quyết định này 76 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn (có phụ lục chi tiết kèm theo). Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở ...

Các doanh nghiệp Nhà nước đang chi phối lĩnh vực nào?

2022-3-27 · Ghi nhận trong báo cáo về vị trí vai trò, kết quả của hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết với việc nắm giữ lượng lớn nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước đang đóng vai trò chi phối trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu.

Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình ...

Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 4396/QD-UBND,Quyết định 4396 2019 ...

Những điểm mới của Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày …

2021-5-28 · Bài viết xin giới thiệu những điểm mới cơ bản của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP so với các văn bản nói trên, cụ thể như sau: - Giảm bớt thủ tục hành chính trong việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ nhằm tháo gỡ khó khăn cho một lượng lớn các cơ sở ...

Định mức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh ...

Định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải được quy định theo hai giai đoạn: Giai đoạn 2 là định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm: định mức cho hoạt động trực tiếp; định mức cho hoạt động gián ...

Phân cấp quản lý lĩnh vực xây dựng cho các địa phương

Về phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, trong đó quy định cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình ...

Quyết định phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (06/07/2021) Ngày 16/6/2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.